1. سیده مریم مشیریان فراحی , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهره سپهری شاملو , اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی افراد پرخاشگر , روان پرستاری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۴۷-۵۳
 2. آتناالسادات میررجائی , علی مشهدی , زهره سپهری شاملو , سودابه شهیدی ثالث , تاثیر کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک شده، تاب آوری و کیفیت زندگی پرستاران , روان پرستاری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱-۷
 3. فاطمه غیور کاظمی , زهره سپهری شاملو , علی مشهدی , علی غنائی چمن آباد , فروزان پاسالار , مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر بهبود باورهای فراشناختی و علائم اضطراب در دانشجویان دختر با اختلال اضطراب اجتماعی (تک آزمودنی). , روانشناسی شناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۹-۳۰
 4. فاطمه غیور کاظمی , زهره سپهری شاملو , علی مشهدی , علی غنائی چمن آباد , مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی , روان شناسی بالینی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۱-۳۵
 5. لیلا رمزی , زهره سپهری شاملو , احمد علی پور , حسین زارع , اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر راهبردهای مقابله ای , روانشناسی خانواده , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۹-۳۱
 6. بی بی عفت لامعی , زهره سپهری شاملو , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۵-۷۰
 7. پریسا ضیائی , زهره سپهری شاملو , علی مشهدی , اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی متمرکز بر طرحواره‌های شناختی بر بهبود کنش‌وری جنسی دانشجویان متأهل زن , مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۷۱-۸۰
 8. شهلا نورانی سعدالدین , رقیه دادی گیوشاد , حبیب الله اسماعیلی , زهره سپهری شاملو , بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱-۱۱
 9. زهرا وفائی جهان , زهره سپهری شاملو , جواد صالحی فدردی , مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء مصرف‌کنندگان مواد , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹۹-۱۱۸
 10. پریسا ضیائی , زهره سپهری شاملو , علی مشهدی , ارتباط طرحواره های شناختی فعال شونده، افکار خودآیند منفی و محتوای افکار خودآیند با کنش‎ وری جنسی در دانشجویان متاهل زن , اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۷-۲۶
 11. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , زهره سپهری شاملو , حمید خادم , تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی , دانش حسابرسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۶۷-۷۸
 12. جواد صالحی فدردی , زهره سپهری شاملو , خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی , بهروان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۷-۱۶