1. نجمه آزادفر , زهره سپهری شاملو , محمدسعید عبدخدائی , رابطه ابعاد خانوادگی و متغیر های جمعیت شناختی با هوش معنوی دانشجویان , ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  2. پروین احمدی , جواد صالحی فدردی , زهره سپهری شاملو , بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان , روانپزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  3. زهره سپهری شاملو , اثربخشی آموزش مهارت های جنسی متمرکز بر طرحواره های شناختی بر بهبود کنش وری جنسی دانشجویان متاهل زن , دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  4. زهره سپهری شاملو , ارتباط بین امیدواری و افسردگی در بیماران سرطانی , ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  5. مجید اخوند زاده , سیدعلی کیمیایی , زهره سپهری شاملو , محسن افسری , پیش بینی رضایت زناشویی از روی متغیر های رضایت جنسی و رضایت از تن انگاره دانشجویان متاهل , اولین همایش سراسری روانشناسی سلامت ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹